Junior - GLTK

Juniortennis i Göteborg

Junior

Satsningen på juniortennisen är den största verksamhetsgrenen inom klubbens tennisorganisation. Den grundläggande målsättningen för juniorverksamheten är:

”Vi skall ge så många som möjligt chansen att lära sig spela tennis efter sin egen förmåga och möjligheter”.

Under innevarande verksamhetsår har vi ca 600 barn och ungdomar deltagande i verksamheten. Dessa har varit uppdelade i juniorkurser, tävlingsjuniorer, elitjuniorer och elitspelare. Över 100 juniorer är licensierade, som tävlingsspelare. Vi har också fått in ca 100 nya juniorer till vårt program Boll och Multiskillz som är för nybörjare i de yngsta åldrarna för barn 5-6 år, vilket känns väldigt positivt.

För intresseanmälan till vår juniorträning 7-18 år, klicka på denna länken:  Anmälan juniorträning
För intresseanmälan till ”Boll och Multiskillz” 5-6 år, klicka på denna länken: Anmälan Fredagar kl.15.00-15.45

                                                                                                                                                             Anmälan lördagar kl.9.00-9.45

Anmälan till Boll o Multiskillz utgår 6 september och öppnar igen måndagen den 16 december till de tider där det finns plats!

För frågor angående juniorträningen, hör av er till Erika Ohlsson 031-7738867 erika.ohlsson@gltk.se

 

Prislista för hösten 2019 enligt följande:

Kategori Pris
Boll och Multiskillz 1200 kr
Träning 1 gg/v 1950 kr
Träning 2 gg/v 3600 kr
Träning 3 gg/v 5500kr
Träning 4 gg/v 7000 kr

 

Verksamhetsberättelse

Under 2017 pendlade antalet ungdomar mellan 570 -600 som deltog verksamheten som är uppdelad i juniorkurser, tävlingsjuniorer, elitjuniorer och elitspelare. Det är ungefär samma antal som 2016.
Erika Olsson hade huvudansvaret  för Tennisskolan där Alexander Fager tog över ansvaret för de yngsta i ” Lek o Boll ” skolan (som under 2018 kommer byta namn till Boll och Multiskillz).  Jesper Brunström hade ansvaret för Elitsidan.

Arbetet med att ge hela verksamheten en ”röd tråd” att följa har fortsatt under hela året. Varje torsdag träffas tränarna för att diskutera de olika teman som terminen är indelad i. Det diskuteras vilka övningar och metodik som ska användas till de olika grupperingarna inom verksamhetsgrenen. Denna information för våra anställda instruktörer vidare när dom nästa vecka arbetar tillsammans med någon av våra timanställda som oftast är yngre och mindre erfarna. På detta vis sprider sig kunskap på ett naturligt sätt genom tränarleden.

i har fortsatt att utnyttja vår Vimeo sida där vi lägger vi upp olika träningsmoment, övningar och pedagogiska tips i korta videos som alla våra tränare har tillgång till på internet. I nuläget har vi lagt upp över 160 videos. Under året prövade vi att erbjuda vår nya verksamhet; Multiskillz. Tyvärr var intresset något svalt. Under 2018 kommer Multiskillz ingå som en del av Lek o Boll skolan.

Det blev 10 gemensamma tävlingsresor under året, JSM ute och USM inomhus, Båstad tennis och en resa till Falköping för de yngre. Sommartourresan för de något äldre gick i år till Åhus, och Århus i Danmark. Förutom dessa resor gjorde även Team GLTK resor till fem Futures tävlingar, alla i Norden.

I de svenska serierna har vi följande lag igång 2018:

Damer Div 1

 

Herrar  Elitserien

 Skapad av Dogwash Reklambyrå