Junior - GLTK

Juniortennis i Göteborg

Junior

Satsningen på juniortennisen är den största verksamhetsgrenen inom klubbens tennisorganisation. Den grundläggande målsättningen för juniorverksamheten är:

”Vi skall ge så många som möjligt chansen att lära sig spela tennis efter sin egen förmåga och möjligheter”.

Under innevarande verksamhetsår har vi ca 600 barn och ungdomar deltagande i verksamheten. Dessa har varit uppdelade i juniorkurser, tävlingsjuniorer, elitjuniorer och elitspelare. Över 100 juniorer är licensierade, som tävlingsspelare. Vi har också fått in ca 100 nya juniorer till vårt program Boll och Multiskillz som är för nybörjare i de yngsta åldrarna för barn 5-6 år, vilket känns väldigt positivt.

För mer info kring de olika typer av juniorträning, klicka på fliken ”Tennisskola”

För intresseanmälan till vår juniorträning 7-18 år, klicka på denna länken:  Anmälan juniorträning

För intresseanmälan till ”Boll och Multiskillz” 5-6 år öppnar anmälan igen den 14 april. De tider som finns kvar är torsdagar kl.16:00-16:45 samt söndagar kl.13:00-13:45

”Boll o MultiSkillz” har uppstart i september varje år. Alltså ingen ny kurs som startar i januari!

Anmälan till Boll o Multiskillz stängs senast  6 september eller när kursen blivit fullbokad!

För frågor angående juniorträningen, hör av er till Erika Ohlsson 031-7738867 erika.ohlsson@gltk.se

Prislista för våren 2020 enligt följande:

Kategori Pris
Boll och Multiskillz 1200 kr
Träning 1 gg/v 2100 kr
Träning 2 gg/v 3700 kr
Träning 3 gg/v 5700kr
Träning 4 gg/v 7500 kr

Verksamhetsberättelse

Under 2019 pendlade antalet ungdomar mellan 570 -600 som deltog verksamheten som är uppdelad i juniorkurser, tävlingsjuniorer, elitjuniorer och elitspelare. Det är ungefär samma antal som 2018.
Erika Ohlsson har huvudansvaret  för Tennisskolan. Kalle Öberg är ansvarig för Boll och Multiskillz.  Jesper Brunström har ansvaret för Elitsidan.

Arbetet med att ge hela verksamheten en ”röd tråd” att följa har fortsatt under hela året. Varje torsdag träffas tränarna för att diskutera de olika teman som terminen är indelad i. Det diskuteras vilka övningar och metodik som ska användas till de olika grupperingarna inom verksamhetsgrenen. Denna information för våra anställda instruktörer vidare när dom nästa vecka arbetar tillsammans med någon av våra timanställda som oftast är yngre och mindre erfarna. På detta vis sprider sig kunskap på ett naturligt sätt genom tränarleden.

Vi har fortsatt att utnyttja vår Vimeo sida där vi lägger vi upp olika träningsmoment, övningar och pedagogiska tips i korta videos som alla våra tränare har tillgång till på internet. I nuläget har vi lagt upp över 160 videos.

 Skapad av Dogwash Reklambyrå