Junior - GLTK

Juniortennis i Göteborg

Junior

Satsningen på juniortennisen är den största verksamhetsgrenen inom klubbens tennisorganisation. Den grundläggande målsättningen för juniorverksamheten är:

”Vi skall ge så många som möjligt chansen att lära sig spela tennis efter sin egen förmåga och möjligheter”.

Under innevarande verksamhetsår har vi ca 600 barn och ungdomar deltagande i verksamheten. Dessa har varit uppdelade i juniorkurser, tävlingsjuniorer, elitjuniorer och elitspelare. Över 100 juniorer är licensierade, som tävlingsspelare. Vi har också fått in ca 100 nya juniorer till vårt program Lek och Bollskolan som är för nybörjare i de yngsta åldrarna för barn som vill spela tennis i Göteborg, vilket känns väldigt positivt.

För intresseanmälan till vår juniorträning 7-18 år, klicka på denna länken:  Anmälan juniorträning
För intresseanmälan till ”Boll och Multiskillz” 5-6 år, klicka på denna länken: Anmälan Lek & Bollskola

För frågor angående juniorträningen, hör av er till Erika Ohlsson 031-7738867 erika.ohlsson@gltk.se

För frågor angående Boll och Multiskillz, hör av er till Alexander Fager, 031-7738864 alexander.fager@gltk.se

Prislista för hösten 2018 enligt följande:

Kategori Pris
Boll och Multiskillz 1200 kr
Träning 1 gg/v 1950 kr
Träning 2 gg/v 3600 kr
Träning 3 gg/v 5500kr
Träning 4 gg/v 7000 kr

Under 2014 var ca 580 barn och ungdomar med i verksamheten som är uppdelad i juniorkurser, tävlingsjuniorer, elitjuniorer och elitspelare. Det är något färre än 2013 men fler och fler väljer att spela fler gånger i veckan vilket gör att antalet träningstillfällen endast minskade marginellt.  Att fler och fler väljer att träna mer borgar på sikt att nivån på kunnandet ökar och att fler börjar att tävla.

Erika Ohlsson fortsatte sin roll som ansvarig för tennisskolan samt fysträningen, Ludde Järpmyr slutade tyvärr med kort varsel i oktober vilket gjorde att  både Erika och undertecknad fick ta ett större ansvar för tävlingsjuniorerna och elitspelarna under större delen av hösten. I december tillträdde Jesper Brunström tjänsten som ansvarig för tävlingsjuniorerna. Tom Henriksen har haft det administrativa ansvaret för vuxenkurserna.

Tom, Alexander Fager, Natasha Yudanova, Johan Beigart, Mark Sundqvist och Blago Talevski har alla bidraget till verksamheten med glädje, kunnande, engagemang och en hög pedagogisk nivå. ”Glädje” har varit nyckelordet i verksamheten. Förutom dessa hel- eller halvtidsanställda instruktörer har ett femtontal timtränare varit engagerade.

Arbetet med att ge hela verksamheten en ”röd tråd” att följa har fortsatt under hela året.

Varje torsdag träffas tränarna för att diskutera de olika teman som terminen är indelad i. Det diskuteras vilka övningar och metodik som ska användas till de olika grupperingarna inom verksamhetsgrenen. Denna information för våra anställda instruktörer vidare när de nästa vecka arbetar tillsammans med någon av våra timanställda som oftast är yngre och mindre erfarna. På detta vis sprider sig kunskap på ett naturligt sätt genom tränarleden.

 

I de svenska serierna hade vi följande lag igång:

Damer Elitserien
Div 1

 

Herrar  Elitserien