Anmälningsförfarande till tennisskolan - GLTK

Anmälningsförfarande till tennisskolan

När du vill vara med i tennisskolan så anmäler du dig för en säsong, det vill säga ett läsår med höst och vårtermin. Antalet timmar över läsåret är minimum 30 (2×15) men när kalendern tillåter försöker vi att få in några gånger extra på våren.

För att vi skall kunna få till så jämna grupper, både spelmässigt och till antalet deltagare måste vi vara säkra på deltagandet när vi gör grupperna. När en elev hoppar av så är det näst intill omöjligt att hitta en elev som är i samma ålder och har samma spelnivå.  För att slippa ta höjd för detta i avgiften har vi en bindande  anmälningsavgift 1000 kronor som vi sedan drar av på kursavgiften.

Eftersom kursen går över två terminer så dras halva anmälningsavgiften (500:-) av på höstens faktura och den andra halvan på vårens. Vid eventuellt avhopp inför vårterminen återbetalas således inte halva anmälningsavgiften.

 

Har du frågor angående anmälningsavgiften kontakta sportchef Klas Ivarsson via mail klas.ivarsson@gltk.se eller telefon 0708-759628Skapad av Dogwash Reklambyrå