Konferens - GLTK

Konferens

Vi har en flexibel konferenslösning som innebär att vi förfogar över två konferensrum där man kan öppna en vikvägg mellan rummen så att man omvandlar de två rummen till en stor yta.