Kommittéer och speciella uppdrag - GLTK

Kommittéer och speciella uppdrag

Damer: Anneli Larsson
Herrveteran: Kent Lagerström och Klas Ivarsson
Tävling: Ulf Börjeson (sammankallande) och Stefan Svensson

Följande uppdrag kommer att finnas under 2014/2015;

Ledarrekrytering Jonas Gustafson
Motionstennis Kent Lagerström
Marknadsföring/sponsorer
Trivsel Anneli Larsson, Kent Lagerström och Annette Pielage
Hedersmedlemmar och utnämningar  Johan Bryng och Tryggve Svensson
Hallansvarig Ulf Börjeson,
Utveckling anläggning/ Göran Tunhage (sammankallande), Ulf Börjeson, Johan Bryng, Jonas Gustafson, Peter Eriksson och Leif JohanssonSkapad av Dogwash Reklambyrå