Styrelse - GLTK

Styrelse

Klubben:

Ordförande: Peter Wanderydz

V. Ordförande: Johan Bryng

Ekonomi: Johan Bryng

Sekreterare: Leif Johansson

Medlemmar:

Peter Eriksson

Mats Axell

Kent Lagerström

Anneli Larsson

Anette Pielage

Viktor Stjern

Cilla Rhodin

Stefan Svensson

Kommittéer;
Damer                                            Cilla Rhodin
Herrveteran                                  Kent Lagerström och Klas Ivarsson
Tävling                                            Ulf Börjeson (sammankallande) och Stefan Svensson.
Padel                                               Viktor Stjern (sammankallande) och Mats Axell
 
Speciella uppdrag;
 
Personal/ledare                                                        Peter Wanderydz
Motionstennis                                                          Kent Lagerström
Trivsel                                                                         Annette Pielage (sammankallande), Kent Lagerström, och Cilla Rhodin.
Sportrråd                                                                   Klas Ivarsson (sammankallande), Stefan Svensson och Viktor Stjern.
Parasport                                                                   Leif Johansson
Barnombudsman                                                     Annette Pielage
Marknadsföring/sponsorer                                   Martin Waktel och Ulf Börjeson
Hedersmedlemmar och  utnämningar                Johan Bryng och Peter Wanderydz
Hallansvarig                                                              Ulf Börjeson
Bygg och anläggning                                               Leif Johansson (sammankallande), Johan Bryng, och Ulf Börjeson,
                                                                                    Cilla Rhodin, och Peter Wanderydz.

 

 Skapad av Dogwash Reklambyrå