Utveckling - GLTK

Utveckling

1967 anlägger klubben två utomhusbanor.

1968 anskaffas två plasttält för ytterligare fyra banor, nuvarande C-Hallen.

1969 beställs ett kvadratiskt plasttält för bana 7 och 8, ingår i nuvarande B-hallen.

1969 blåser plasttälten ner i höststormen.

1971 erbjuds klubben TV-hallen med dess två banor.

1973 höjer oljekrisen värmekostnaderna för tälten med 100 procent.

1976 blir B-hallen färdig med sammanlagt sex banor.

1979 står C-hallen färdig med fyra banor.

1989 övertar GLTK anläggningen på Lilla Torp av kommunen.

1992 sker en tillbyggnad dit omklädningsrum flyttas och en reception samt en shop uppförs.

2003 tas beslut om ytterligare tillbyggnad av Lilla Torp.

2005 står tillbyggnaden, dit receptionen samt shopen flyttas, klar i form av två nya inomhusbanor, restaurang, lokaler för Sportlife samt en administrationsbyggnad.Skapad av Dogwash Reklambyrå