Verksamhetsberättelse - GLTK

Verksamhetsberättelse

2014

Under 2014 var ca 580 barn och ungdomar med i verksamheten som är uppdelad i juniorkurser, tävlingsjuniorer, elitjuniorer och elitspelare. Det är något färre än 2013 men fler och fler väljer att spela fler gånger i veckan vilket gör att antalet träningstillfällen endast minskade marginellt.  Att fler och fler väljer att träna mer borgar på sikt att nivån på kunnandet ökar och att fler börjar att tävla.

Erika Ohlsson fortsatte sin roll som ansvarig för tennisskolan samt fysträningen, Ludde Järpmyr slutade tyvärr med kort varsel i oktober vilket gjorde att  både Erika och undertecknad fick ta ett större ansvar för tävlingsjuniorerna och elitspelarna under större delen av hösten. I december tillträdde Jesper Brunström tjänsten som ansvarig för tävlingsjuniorerna. Tom Henriksen har haft det administrativa ansvaret för vuxenkurserna.

Tom, Alexander Fager, Natasha Yudanova, Johan Beigart, Mark Sundqvist och Blago Talevski har alla bidraget till verksamheten med glädje, kunnande, engagemang och en hög pedagogisk nivå. ”Glädje” har varit nyckelordet i verksamheten. Förutom dessa hel- eller halvtidsanställda instruktörer har ett femtontal timtränare varit engagerade.

Arbetet med att ge hela verksamheten en ”röd tråd” att följa har fortsatt under hela året.Skapad av Dogwash Reklambyrå