Årsmötet avslutat!

GLTK höll årsmöte den 14 mars där 19 årsmötesdeltagare lyssnade på styrelsens verksamhetsberättelse guidade av mötesordföranden Tryggve Svensson. Avgående styrelsemedlemmen Göran Tunhage avtackades och Cilla Rhodin hälsades välkommen som ny ledamot. Jonas Gustafson omvaldes som ordförande och presenterade en gedigen genomgång av vårt om- och tillbyggnadsprojekt. Mer detaljerade ritningar kommer att presenteras på hemsidan och […]