Årsmöte – protokoll (30 mars 2021)

Ta gärna del av det justerade protokollet från årsmötet som ägde rum den 30 mars 2021.
Justerat protokoll årsmöte 30 mars 2021

Visa alla nyheter

Kontakta oss så skapar vi en kurs eller aktivitet som fyller ert behov.