GLTKs ‘Sju gyllene grundslag’

GLTKs Sju gyllene grundslag:
På GLTK strävar vi ständigt efter att vara en välkomnade mötesplats som genomsyras av våra värderingar Gemenskap, Livslångt lärande, Tävlingsorienterat och Kamratskap. Nu har vi kompletterat dessa ledord med sju mer tillämpbara riktlinjer som hjälper oss att omsätta våra värderingar i praktiken och som ligger till grund för hur vi som medlemmar, medarbetare, ledare och besökare förväntas agera i klubbmiljö och i verksamheten överlag. Man skulle kunna kalla det för en uppförandekod, vi har däremot valt att kalla det för GLTKs Sju gyllene grundslag.

Ta gärna del av dessa HÄR eller håll utkik på anslagstavlan framåt.

Visa alla nyheter

Kontakta oss så skapar vi en kurs eller aktivitet som fyller ert behov.