Inga prisjusteringar för medlemmar 2022

GLTK har upplevt en fortsatt stark efterfrågan under 2021 på både tennis och padel. De satsningar klubben gjort under året har också mottagits väl.

Därför är det med glädje som styrelsen beslutade att priserna på tennis och padel lämnas oförändrade för medlemmar under 2022

Visa alla nyheter

Kontakta oss så skapar vi en kurs eller aktivitet som fyller ert behov.