NYA PRISER INFÖR VT-23

Vi vill börja med att tacka för den här säsongen som sakta men säkert börjar närma sig sitt slut, med ynka 7 veckor kvar…
En påminnelse kring viktiga datum (gäller för er som har abonnemang hos oss):
Vårsäsongen ser ut såhär:
Vårsäsong 1 jan- 18 juni (uppsägning senast 15 nov)
Höstsäsong 15 aug-31 dec (uppsägning senast 15 mars)
Faktureringen inför VT-23 kommer att ske under denna vecka och ha ett förfallodatum på slutet av november. Det är viktigt att den betalas i tid för att underlätta vårt arbete samt minska risken att den skickas vidare till påminnelseservice/inkasso och att ni förlorar platsen på kursen.

Vi har några ekonomiskt goda år bakom oss som har medfört att vi kunnat investera i fastigheten och inte behövt höja våra banpriser eller terminsavgifter. Det är också så vi ser att en ideell förening ska fungera. Som en direkt följd av detta ligger vi idag lågt i avgift jämförelsevis gentemot andra tennisklubbar, både sett till Göteborg och övriga landet.

Såhär ser nya prislistan ut in för 2023:
Prislista 2023

Visa alla nyheter

Kontakta oss så skapar vi en kurs eller aktivitet som fyller ert behov.