Damsektionens styrelse

Cilla Rhodin (Ordförande)
Maria Olsson (Sekreterare)
Margareta Gibbons (Kassör)
Jill Hammarlund (Padelansvarig)
Anette Tingets (Eventansvarig)
Annika Ivarsson (Ledamot)
Marie Häggqvist (Ledamot)

Pernilla Stamlin (Revisor) 
Anna Carlsson & Marie-Louise Samuelsson (Valberedning)

Kontakta oss gärna via damsektionen@gltk.se

VISA ANDRA VERKSAMHETER