Spelnivå

Seriespel:
För att vara med i seriespelet krävs att du har god matchvana och vilja att vinna.

Gruppspel – tävlingsnivå:
Du har spelat ett tag, bedöms vara på nivå 4-6 enligt MATCHi
Nivåbedömning görs av tränarna. Du har bra matchvana och rätt inställning för att skapa god stämning på banan. 

Gruppspel – motionsnivå:
Du har spelat ett tag, bedöms vara på nivå 3-3.5 också enligt MATCHis system för spelnivåer. Även här görs en nivåbedömning av tränarna.

VISA ANDRA VERKSAMHETER