Presentation av klubbens om- och tillbyggnadsprojekt

Här följer den information som gavs på höstens informationsmöte den 22 augusti rörande klubbens om- och tillbyggnadsprojekt.

Informationsmöte byggnation 170629

Visa alla nyheter

Kontakta oss så skapar vi en kurs eller aktivitet som fyller ert behov.