VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KLUBBENS ÅRSMÖTE 24 MARS 2020

För omval till GLTKs styrelse står följande personer; Peter Eriksson, Jonas Gustafson (ordförande), Annette Pielage, Cecilia Rhodin, och Viktor Stjern.

Av dessa har Peter Eriksson och Jonas Gustafson avböjt omval.

Valberedningens förslag på nya ledamöter är;

Ordförande:         Peter Wanderydz (nyval).

Ledamot:              Mats Axell (nyval), Annette Pielage (omval),
                             Cecilia Rhodin (omval), och Viktor Stjern (omval)

Valberedningen består av Matilda Hamlin, Magnus Gustafsson och Cia Åkerman-Ström (sammankallande).

Göteborg 2020-03-01

Cia Åkerman-Ström

Visa alla nyheter

Kontakta oss så skapar vi en kurs eller aktivitet som fyller ert behov.