VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KLUBBENS ÅRSMÖTE 24 MARS 2020

För omval till GLTKs styrelse står följande personer; Peter Eriksson, Jonas Gustafson (ordförande), Annette Pielage, Cecilia Rhodin, och Viktor Stjern.

Av dessa har Peter Eriksson och Jonas Gustafson avböjt omval.

Valberedningens förslag på nya ledamöter är;

Ordförande:         Peter Wanderydz (nyval).

Ledamot:              Mats Axell (nyval), Annette Pielage (omval),
                             Cecilia Rhodin (omval), och Viktor Stjern (omval)

Valberedningen består av Matilda Hamlin, Magnus Gustafsson och Cia Åkerman-Ström (sammankallande).

Göteborg 2020-03-01

Cia Åkerman-Ström

Visa alla nyheter

Kontakta oss så skapar vi en kurs eller aktivitet som fyller ert behov.

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats.