Ytterligare ett starkt ekonomiskt år för klubben

Här nedan kan du ta del av både resultat- och balansräkning samt den föreslagna budgeten för 2016.

Årsredovisning för år 2015 Årsberättelse 15 budget16

Visa alla nyheter

Kontakta oss så skapar vi en kurs eller aktivitet som fyller ert behov.