GLTK Årsmöte tisdagen den 21 mars kl. 19.00 - GLTK

Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet Canada Goose outlet GLTK-logo-CMYK

GLTK Årsmöte tisdagen den 21 mars kl. 19.00

Hej!

 

Välkomna till årsmötet som i år hålls den 21 mars kl. 19.00.

 

Dagordning:

 • Upprop och fastställande av röstlängd
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötets protokoll
 • Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 160101-161231
 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 • Fastställande av föreningens årsavgifter för 2018
 • Fastställande av styrelsens förslag till budget för 2017

 

 • Val av :
  • Föreningens och styrelsens ordförande på ett år
  • Fyra medlemmar i styrelsen för en tid av två år
 • ( I tur att avgå är Johan Bryng, Leif Johansson, Kent Lagerström och Stefan Svensson)

 

 • Tre ledamöter i valberedningen varav en skall vara sammankallande 
 • Två revisorer för en tid av ett år 
 • Övriga ärenden
  • GLTK:s om- och tillbyggnadsprojektFörslag till ytterligare ärenden under punkt 12 skall vara styrelsen tillhanda senast 6 mars kl. 17.00 för att kunna behandlas.
Viktiga datum för vår junior- samt vuxenverksamhet!

Gott Nytt 2018 önskar vi er och välkomnar till en ny...

Lilla Klubbtouren fyller 10 år

Lilla Klubbtouren, en tävlingsform som riktar sig till barn mellan 6...

Hur går det med bygget!

Information kring ombyggnationen Detta planerar BRA Bygg att göra kommande veckor...

Elitserietider i C-Hallen!

Damerna startade deras elitserie på bästa tänkbara sätt när Tabergsdalens TK...