Om GLTK

Vision, värdegrund, mål och verksamhetsberättelse

GLTK:s vision
GLTK ska vara Sveriges trevligaste sportklubb där alla har chansen att utvecklas utifrån sina förutsättningar inom tennis och padel. GLTK ska vara en välkomnande mötesplats där ett livslångt lärande sker för både medlemmar och anställda. GLTK familjen står för gemenskap, glädje, mångfald och drömmar – som skapar minnen genom hela livet.

GLTK:s värderingar
Följande värderingar / ledord ska genomsyra GLTK ́s verksamhet. Värderingarna skall också kunna verka som vägledning vid beslut och vara grunden för föreningens utveckling och uppförandekod.

G: Gemenskap.
GLTK bygger på en tillsammans-anda där medlemmar genom engagemang, stolthet och klubbkänsla skall vilja bidra till något större. Genom gemenskap skapas tillhörighet och en varm välkomnande kultur där glädje, inspiration och möjligheter delas och upplevs – tillsammans.

L: Livslångt lärande.
GLTK ska vara en plats där man växer, lär och utvecklas både som människa och idrottsutövare genom livet. Genom att ständigt förfina och förbättra klubbens verksamhet är målet att alla får utvecklas till sitt bästa jag.

T: Tävlingsorienterat.
På GLTK uppmuntras tävlande på alla nivåer och i alla åldrar. Med professionella tränare och en engagerad klubb som varje år arrangerar tävlingar för olika nivåer finns här alla möjligheter att utvecklas som tennis- och padelspelare såväl nationellt som internationellt.

K: Kamratskap.
På GLTK är det laget före jaget. Fair play, gott kamratskap och visad respekt för både motspelare och medspelare är något vi alla gör i GLTK familjen. Vi står upp för rättvisa och är alltid goda ambassadörer och förebilder för föreningen både på och utanför banan. Här stöttar vi varandra och gör varandra bättre.

TILLBAKA TILL KLUBBEN

Kontakta oss så skapar vi en kurs eller aktivitet som fyller ert behov.

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats.