Historik

GLTK är en av landets äldsta tennisklubbar och bildades år 1900. I tidernas begynnelse var herrarna James Keiler J:r samt Gösta Rahm oerhört viktiga för utvecklandet av klubben.

 • Tennispaviljongen vid Gamla Ullevi stod färdig i november 1901 med två banor. 1929 tillkommer en tredje bana i form av en centercourt med plats för över 600 personer.
 • 1939 flyttar klubben in i Mässhallarna där det fanns fyra banor och år 1949 är klubben störst i Sverige med 536 medlemmar.
 • 1960-talet börjar antalet mässor att öka i antal och inskränka på tennisen och 1964 säger Mässan slutligen upp avtalet med klubben.
 • 1967 startar klubben etableringen av anläggningen vid Lilla Torp genom att bygga två utomhusbanor
 • 1968 byggs fyra utomhusbanor och två plasttält monteras över banorna för att kunna spela året runt. Tyvärr blåser dessa ner i höststormen 1969.
 • 1 juni 1970 slås den sista tennisbollen i Mässhallarna och all verksamhet koncentreras till Lilla Torp. Genom att TV2 skulle starta i Göteborg 1969 fanns behov av ett TV hus utmed Delsjövägen. Innan detta stora och omfattande projekt blev verklighet byggdes en mindre byggnad vid Lilla Torp som skulle tjäna Sveriges Television från 1969 fram till 1971 för att därefter omvandlas till tennishall och permanenta tennisbanor för klubben.
 • 1976 var det dags för nästa stora expansion då b hallen byggdes med sex nya inomhusbanor och nya kringutrymmen.
 • 1979 togs c hallens tält ner och en hall restes över fyra banor.
 • 1989 övertar klubben hela anläggningen från kommunen och driver den vidare i egen regi.
 • 2004 nästa stora om- och tillbyggnad möjliggör inbyggnad av två utomhusbanor och att man kan gå runt inomhus i hela anläggningen. Nu breddas utbudet i anläggningen med större shop, restaurang, rehab klinik och gym.
 • 2013 investerar klubben i en airdome som innefattar två grusbanor för grusspel året runt.
 • 2013 tar GLTK och Ullevi gemensamt över driften av Mossens tennisbanor vid Chalmers Teknikpark
 • 2017 invigs två nya inomhusbanor för tennis där Lilla Torps Trädgård hade sin verksamhet. Detta är också första etappen av en mycket stor om- och tillbyggnad av klubbens anläggning. I denna utbyggnad har klubben beslutat att bredda sitt utbud till att även innefatta padel.
 • I april 2018 tar klubben över tennisbanan på Majvallen.
  Sommaren 2018 byggs gamla TV hallen om från tennishall till att inrymma fyra padelbanor.
 • I september 2018 står hela ombyggnationen färdig och klubben har byggt en modern sportarena.
 • 2019 passerar GLTK 2.000 medlemmar för första gången!
 • Sommaren 2020 tar klubben över arrendet för Mossens tennisbanor från Svenska Tennisförbundet Göteborg.

Tillbaka till Klubben

Kontakta oss så skapar vi en kurs eller aktivitet som fyller ert behov.

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats.