Med anledning av corona virus - GLTK

Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet Canada Goose outlet

Med anledning av corona virus


Klubben följer utvecklingen noga avseende de direktiv som skickas ut via regeringen, folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet.

Vi ser naturligtvis det som en självklarhet att man känner sig frisk när man besöker oss för att träna.
Känner du minsta symptom så vill vi att du avstår träningen idag och återkommer när du är frisk igen.


Till oss andra som vistas i anläggningen vill vi poängtera vikten av att följa nedanstående saker för att visa hänsyn till våra medmänniskor:

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.


Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.


Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

TRÄNINGSUPPEHÅLL

All tennisverksamhet gör träningsuppehåll enligt planerat 3-13 april. Detta...

Påsklovsaktiviteter för Tennisskolan

Åkes Äkta Hönökaka Cup är inställd

Igår kväll tog klubbens styrelse beslut om att ställa...

Sture Rydeens minne.

Utmärkelsen årets veteran-Sture Rydeens minne går i år till...Skapad av Dogwash Reklambyrå