Personal - GLTK

Personal

Receptionen/Shopen
– Här arbetar Cathrine Johansson (huvudansvar för shopen), och Åsa Milanian på heltid. Klaudija Subotic, arbetar oftast lördagar och söndagar. Lisa Andersson arbetar som vikarie och Blago Talevski arbetar lördagar. De är ansvariga för information om klubbens aktiviteter, bokning av banor, shopens försäljning och inköp samt strängning av racketar.

Administration
– Åsa Milanian sköter klubbens löpande bokföring och fakturering, administration av medlemsregistret samt ansvarar för ekonomin kring våra tävlingar.
– Alexander Fager (20%) administrerar våra abonnemang och Boll & Multiskillz samt sköter om att marknadsföra klubben via sociala medier

Tränare
– Jesper Brunström (heltid)
– Erika Ohlsson ( heltid) ansvarar för tennisskolan samt fysträningen på klubben, ansvarar även för Multi Skillz tillsammans med Johan Beigart.
– Johan Beigart (halvtid) ansvarar även för Multi Skillz tillsammans med Erika Ohlsson
– Alexander Fager (halvtid)
– Blago Talevski (halvtid)
– Natasha Yudanova (halvtid)
– Mark Sundqvist (timmar)
– Tom Henriksen ( halvtid) ansvarar för vuxenkurser
– Anders Larsson (halvtid)

Vaktmästeriet –  Peter Ahlström, Johannes Nilsson och Bosco Suvajac på heltid. De är ansvariga för löpande fastighetsskötsel, yttre samt inre underhåll och servar dessutom våra hyresgäster.

Klubbdirektör – Ulf Börjeson är VD och klubbdirektör med övergripande ansvar för GLTKs verksamhet.

Sportchef -Klas Ivarssonär sportchef och ansvarig för den sportsliga verksamheten på klubben.